Translation & Interpreting Events
Ώρα για το Βήμα Μπροστά!

Ώρα για το Βήμα Μπροστά!

Από το newsletter του Κέντρου Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta|φραση

Ώρα για το Βήμα Μπροστά!

Συνέδρια για τα γλωσσικά επαγγέλματα έχουν γίνει αρκετά στη χώρα μας, αλλά το συνέδριο με τίτλο «Μετάφραση και Διερμηνεία στην Ελλάδα και τη διεθνή αγορά: Bήμα μπροστά» που συνδιοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου στις 30/9 και 1/10 στην Αθήνα έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι λόγοι είναι πολλοί:

Πρώτον, γιατί σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια επαγγελματική ένωση ενώνει τις δυνάμεις της με ένα πανεπιστήμιο με στόχο τη συνδιοργάνωση ενός συνεδρίου για επαγγελματίες. Η ΠΕΜ, ως η παλαιότερη ένωση μεταφραστών και διερμηνέων της χώρας μας, θεώρησε υποχρέωσή της να συμβάλει με ένα μεγάλο συνέδριο στην πραγματοποίηση γόνιμου διαλόγου πάνω στα προβλήματα του χώρου μας, και το ΤΞΓΜΔ αποτελεί ιδανικό εταίρο σε αυτό το εγχείρημα.

Δεύτερον, γιατί έχουν κληθεί να μιλήσουν σε αυτό ορισμένοι από τους πιο έμπειρους συναδέλφους μας, ενώ ο κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Dr. Henry Liu, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT), ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα της οργανωτικής επιτροπής.

Τρίτον, γιατί το πρόγραμμα έχει διατυπωθεί έτσι ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα του χώρου μας. Στους δε ομιλητές έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες να μη θίξουν απλώς τα κακώς κείμενα του χώρου, αλλά να προτείνουν και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις.

Τέταρτον, γιατί έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε αυτό όλοι οι σύλλογοι μεταφραστών και διερμηνέων. Στο προηγούμενο τεύχος του newsletter μας είχαμε διατυπώσει την άποψη ότι ο κατακερματισμός της συλλογικής εκπροσώπησης των δικαιωμάτων μας δυσχεραίνει την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων, ενώ κατ’ επανάληψη έχουμε υποστηρίξει ότι μόνο μέσα από την ομαδική δράση θα μπορέσουμε να επιτύχουμε όσα θέλουμε. Θεωρούμε ότι οι σύλλογοι έχουν υποχρέωση να συνεργαστούν στο κοινό έδαφος της προστασίας του επαγγέλματός μας και ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούν όλοι θετικά στο κάλεσμα της οργανωτικής επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί η πολυφωνία και η κάλυψη των προς συζήτηση θεμάτων από κάθε πλευρά.

Πέμπτον –κι αυτός ο λόγος είναι για εμάς ο πλέον σημαντικός– γιατί με δεδομένη τη συγκυρία, έχουμε κι όλοι εμείς οι επαγγελματίες μεταφραστές, διερμηνείς, υποτιτλιστές, επιμελητές κ.λπ. μια χρυσή ευκαιρία να αφήσουμε τη εύκολη διαδικτυακή γκρίνια κατά μέρος και να συζητήσουμε ουσιαστικά για όλα τα θέματα της αγοράς μας, σε ένα συνέδριο που θα φέρει μέσα στην ίδια αίθουσα εκπροσώπους της αγοράς, της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, των συλλόγων και του κράτους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σας καλούμε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του συνεδρίου και να κάνετε την εγγραφή σας χωρίς καθυστέρηση, για να εξασφαλίσετε έγκαιρα τη θέση σας, διότι οι διαθέσιμες θέσεις αναμένεται να εξαντληθούν.

Ραντεβού στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί το Βήμα Μπροστά!